Obrazek z modlitwą matek z Lu Monferrato o powołanie dla ich dzieci

Przy okazji publikacji czwartego numeru biuletynu Wspólnoty Modlitwy Za Kapłanów wydrukowaliśmy nowy obrazek z modlitwą matek Lu Monferrato. Niesamowitą historię tej małej wioski z matkami o wielkich sercach, które w kilkanaście lat wyprosiły kilkaset powołań duchownych dla swoich dzieci opisaliśmy w pierwszym numerze naszego biuletynu na stronie 31.

W zakładce MATERIAŁY można znaleźć obrazki wydane przez naszą wspólnotę. Obrazki w formie papierowej można zamawiać przez formularz kontaktowy bądź pisząc na nasz adres mailowy.

Czytaj więcej

Biuletyn “Za Kapłanów” nr 4 (2022)

Numer 4 (2022) Biuletynu WMzK

Ukazał się nowy numer Biuletynu Za Kapłanów. Tematem przewodnim jest życie wspólnotowe kapłanów, jego historia i znaczenie dla przyszłości Kościoła. Biuletyn jest dostępny nieodpłatnie w kościołach i kaplicach Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Można go również bezpłatnie zamówić (nawet w większych ilościach) pisząc do nas.

Poprzedni, tj. trzeci, numer Biuletynu jest dostępny w wersji PDF.

Niech Pan Bóg wynagrodzi wszystkim, którzy przez swoje darowizny umożliwi bezpłatny kolportaż naszych publikacji! Bóg zapłać!

Poniżej prezentujemy artykuł wstępny do najnowszego numeru Biuletynu WMzK: Czytaj więcej

Modlitwa o wybór stanu i obrazek św. Piusa X


Przy okazji publikacji trzeciego numeru biuletynu Wspólnoty Modlitwy Za Kapłanów wydrukowaliśmy nowy obrazek ze zdjęciem św. Piusa X i modlitwą o wybór stanu opatrzoną przez tego papieża cząstkowym odpustem. Polecamy regularne jej odmawianie szczególnie osobom, które pragną poznać wolę Bożą odnośnie swojego powołania.

Stworzyliśmy nowy dział “Obrazki” w zakładce MATERIAŁY, w którym można znaleźć obrazki wydane przez naszą wspólnotę. Obrazki w formie papierowej można zamawiać przez formularz kontaktowy bądź pisząc na nasz adres mailowy.

Czytaj więcej

O. Marcin Laterna SI – Boża latarnia na trudne czasy

O. Marcin Laterna SI (1552‒1598)

Ojciec Laterna był kaznodzieją dwóch królów, doktorem teologii, autorem rozchwytywanej książeczki do nabożeństwa, a o jego kazaniach głośno było w całej Rzeczypospolitej. Jednak to nie sława ani zaszczyty stanowią o wielkości tego zakonnika. Ta tkwi bowiem w jego niezłomności, posłuszeństwie, gorliwości w szerzeniu wiary, a także wierności Bogu i Jego Kościołowi, posuniętej aż do męczeństwa.

Czytaj więcej

Biuletyn „Za Kapłanów” nr 3 (2021)

Numer 3 (2021) Biuletynu WMzK

Ukazał się nowy numer Biuletynu Za Kapłanów. Tematem przewodnim jest powołanie duchowne, jego waga, istota, cechy rozpoznawcze. Biuletyn jest dostępny nieodpłatnie w kościołach i kaplicach Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Można go również bezpłatnie zamówić (nawet w większych ilościach) pisząc do nas.

Poprzedni, tj. drugi, numer Biuletynu jest dostępny w wersji PDF. Zachęcamy do lektury szczególnie te osoby, które dopiero niedawno wstąpiły do Wspólnoty i nie miały okazji zapoznać się z treściami poprzednich numerów. Nakład pierwszego już się wyczerpał; drugi posiadamy w dużej ilości w formie papierowej i nadal można go zamawiać drogą pocztową.

Niech dobry Bóg wynagrodzi hojność tych wszystkich, którzy przez swoje darowizny umożliwi bezpłatny kolportaż naszych publikacji! Bóg zapłać! Czytaj więcej

Zbiórka na druk nowych publikacji WMzK

Nowy numer biuletynu Wspólnoty Modlitwy ZA KAPŁANÓW został już wydrukowany. Prosimy o pomoc w spłacie kosztów druku, tak żeby biuletyn pozostał bezpłatnie dostępny dla szerokiego grona czytelników. Tematem przewodnim tegorocznego numeru jest Bractwo Kapłańskie św. Piusa X jako dzieło Opatrzności Bożej dla uświęcenia kapłanów. Tym razem biuletyn liczy 48 stron i został wydrukowany w nakładzie 4000 egz. Będzie on dostępny we wszystkich kaplicach Bractwa św. Piusa X w Polsce przed Bożym Narodzeniem.

Musimy również zlecić dodruk obrazków z modlitwą św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Za kilka dni zostanie opublikowany także nowy obrazek modlitewny, którego tematu jeszcze nie chcemy zdradzić. Prosimy o wsparcie naszych dzieł apostolskich.

Wpłat można dokonywać na konta bankowe:
Fundacja im. o. Damiana de Veuster
ul. Garncarska 32
Warszawa 04-886

Konto złotówkowe
04 1600 1462 1880 2446 6000 0009

Konta walutowe (w tytule przelewu prosimy podać: WMzK)
w euro: PL 42 1600 1462 1880 2446 6000 0004
w dolarach: PL 15 1600 1462 1880 2446 6000 0005
we frankach szwajcarskich: PL 85 1600 1462 1880 2446 6000 0006
BIC/Swift: PPABPLPKXXX