Dzieci, módlcie się za kapłanów!

Na stronie Krucjaty Eucharystycznej Dzieci można przeczytać, że w czerwcu młodzi członkowie tej pięknej wspólnoty w sposób szczególny modlą się i składają ofiary „o powołania kapłańskie i łaskę wytrwania w powołaniu”. W prawym panelu bocznym owej strony można obejrzeć wszystkie numery „Rycerzyka”, czasopisma Krucjaty Eucharystycznej. Na wewnętrznej stronie tylnej okładki zawsze podawane są sumaryczne liczby modlitw i innych praktyk pobożnych z ostatniego okresu wszystkich dzieci należących do Krucjaty. Możemy się przekonać jak wspaniały „Skarbczyk” zbierają te niewinne duszyczki dla całego Kościoła. Modlitwy i ofiary dzieci są szczególnie miłe Panu Bogu ze względu na prostotę i niewinność ofiarodawców.

Mając to na uwadze, serdecznie zachęcamy, aby również dzieci zapisywały się do naszej Wspólnoty Modlitwy za Kapłanów. Zobowiązanie nie jest przecież trudne, a modlitewny wkład dzieci będzie z pewnością najcenniejszy (zaraz po Mszach św. odprawianych przez zrzeszonych kapłanów). Zaktualizowaliśmy nasz formularz zgłoszeniowy, rozszerzywszy go o możliwość zapisu dzieci za zgodą rodziców.