Kapłan w Sercu Maryi, Maryja w sercu kapłana

Zapraszam do lektury najnowszego numeru Triumfu Niepokalanej nr 3 (61)/2019, który poświęcony jest tematowi kapłaństwa w odniesieniu do Najświętszej Maryi Panny. Wydanie papierowe dostępne jest w kościołach i kaplicach Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w Polsce.