Zbiórka na druk nowych publikacji WMzK

Nowy numer biuletynu Wspólnoty Modlitwy ZA KAPŁANÓW został już wydrukowany. Prosimy o pomoc w spłacie kosztów druku, tak żeby biuletyn pozostał bezpłatnie dostępny dla szerokiego grona czytelników. Tematem przewodnim tegorocznego numeru jest Bractwo Kapłańskie św. Piusa X jako dzieło Opatrzności Bożej dla uświęcenia kapłanów. Tym razem biuletyn liczy 48 stron i został wydrukowany w nakładzie 4000 egz. Będzie on dostępny we wszystkich kaplicach Bractwa św. Piusa X w Polsce przed Bożym Narodzeniem.

Musimy również zlecić dodruk obrazków z modlitwą św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Za kilka dni zostanie opublikowany także nowy obrazek modlitewny, którego tematu jeszcze nie chcemy zdradzić. Prosimy o wsparcie naszych dzieł apostolskich.

Wpłat można dokonywać na konta bankowe:
Fundacja im. o. Damiana de Veuster
ul. Garncarska 32
Warszawa 04-886

Konto złotówkowe
04 1600 1462 1880 2446 6000 0009

Konta walutowe (w tytule przelewu prosimy podać: WMzK)
w euro: PL 42 1600 1462 1880 2446 6000 0004
w dolarach: PL 15 1600 1462 1880 2446 6000 0005
we frankach szwajcarskich: PL 85 1600 1462 1880 2446 6000 0006
BIC/Swift: PPABPLPKXXX