Nowi kapłani WMzK

Z wielką radością dzielimy się informacją iż dwóch nowych kapłanów posługujących w Polsce przystąpiło do Wspólnoty Modlitwy za Kapłanów, przez co liczba księży Wspólnoty w Polsce wzrosła do 9, a łączna liczba księży we wszystkich krajach do 45. Jest to piękny prezent Syna Bożego z okazji swoich urodzin, a dla nas zapowiedź błogosławieństw na nadchodzący Rok Pański 2020.

Przy tej okazji pragniemy życzyć wszystkim Członkom Wspólnoty jak i pozostałym Czytelnikom wiecznego zbawienia i pomyślności duchowej na tej ziemi przez pośrednictwo Dzieciątka Jezus i Jego Niepokalanej Matki!

Dzieci, módlcie się za kapłanów!

Na stronie Krucjaty Eucharystycznej Dzieci można przeczytać, że w czerwcu młodzi członkowie tej pięknej wspólnoty w sposób szczególny modlą się i składają ofiary „o powołania kapłańskie i łaskę wytrwania w powołaniu”. W prawym panelu bocznym owej strony można obejrzeć wszystkie numery „Rycerzyka”, czasopisma Krucjaty Eucharystycznej. Na wewnętrznej stronie tylnej okładki zawsze podawane są sumaryczne liczby modlitw i innych praktyk pobożnych z ostatniego okresu wszystkich dzieci należących do Krucjaty. Możemy się przekonać jak wspaniały „Skarbczyk” zbierają te niewinne duszyczki dla całego Kościoła. Modlitwy i ofiary dzieci są szczególnie miłe Panu Bogu ze względu na prostotę i niewinność ofiarodawców.

Czytaj więcej