Biuletyn “Za Kapłanów” nr 4 (2022)

Numer 4 (2022) Biuletynu WMzK

Ukazał się nowy numer Biuletynu Za Kapłanów. Tematem przewodnim jest życie wspólnotowe kapłanów, jego historia i znaczenie dla przyszłości Kościoła. Biuletyn jest dostępny nieodpłatnie w kościołach i kaplicach Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Można go również bezpłatnie zamówić (nawet w większych ilościach) pisząc do nas.

Poprzedni, tj. trzeci, numer Biuletynu jest dostępny w wersji PDF.

Niech Pan Bóg wynagrodzi wszystkim, którzy przez swoje darowizny umożliwi bezpłatny kolportaż naszych publikacji! Bóg zapłać!

Poniżej prezentujemy artykuł wstępny do najnowszego numeru Biuletynu WMzK: Czytaj więcej

Biuletyn „Za Kapłanów” nr 3 (2021)

Numer 3 (2021) Biuletynu WMzK

Ukazał się nowy numer Biuletynu Za Kapłanów. Tematem przewodnim jest powołanie duchowne, jego waga, istota, cechy rozpoznawcze. Biuletyn jest dostępny nieodpłatnie w kościołach i kaplicach Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Można go również bezpłatnie zamówić (nawet w większych ilościach) pisząc do nas.

Poprzedni, tj. drugi, numer Biuletynu jest dostępny w wersji PDF. Zachęcamy do lektury szczególnie te osoby, które dopiero niedawno wstąpiły do Wspólnoty i nie miały okazji zapoznać się z treściami poprzednich numerów. Nakład pierwszego już się wyczerpał; drugi posiadamy w dużej ilości w formie papierowej i nadal można go zamawiać drogą pocztową.

Niech dobry Bóg wynagrodzi hojność tych wszystkich, którzy przez swoje darowizny umożliwi bezpłatny kolportaż naszych publikacji! Bóg zapłać! Czytaj więcej

Zbiórka na druk nowych publikacji WMzK

Nowy numer biuletynu Wspólnoty Modlitwy ZA KAPŁANÓW został już wydrukowany. Prosimy o pomoc w spłacie kosztów druku, tak żeby biuletyn pozostał bezpłatnie dostępny dla szerokiego grona czytelników. Tematem przewodnim tegorocznego numeru jest Bractwo Kapłańskie św. Piusa X jako dzieło Opatrzności Bożej dla uświęcenia kapłanów. Tym razem biuletyn liczy 48 stron i został wydrukowany w nakładzie 4000 egz. Będzie on dostępny we wszystkich kaplicach Bractwa św. Piusa X w Polsce przed Bożym Narodzeniem.

Musimy również zlecić dodruk obrazków z modlitwą św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Za kilka dni zostanie opublikowany także nowy obrazek modlitewny, którego tematu jeszcze nie chcemy zdradzić. Prosimy o wsparcie naszych dzieł apostolskich.

Wpłat można dokonywać na konta bankowe:
Fundacja im. o. Damiana de Veuster
ul. Garncarska 32
Warszawa 04-886

Konto złotówkowe
04 1600 1462 1880 2446 6000 0009

Konta walutowe (w tytule przelewu prosimy podać: WMzK)
w euro: PL 42 1600 1462 1880 2446 6000 0004
w dolarach: PL 15 1600 1462 1880 2446 6000 0005
we frankach szwajcarskich: PL 85 1600 1462 1880 2446 6000 0006
BIC/Swift: PPABPLPKXXX

Biuletyn „Za Kapłanów” nr 1 (2019) i nowi członkowie WMzK

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, 25 marca br., w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, tj. w rocznicę „święceń kapłańskich” naszego Pana Jezusa Chrystusa, został wydany pierwszy numer biuletynu Wspólnoty Modlitwy za Kapłanów wraz z obrazkiem i modlitwą św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Obecnie Wspólnota w Polsce liczy już ośmiu kapłanów i 194 członków świeckich, w tym jednego brata i dwie siostry zakonne.

Zachęcajmy naszych znajomych do przyłączenia się do Wspólnoty! Pamiętajmy, że przez to nie pomagamy tylko kapłanom, ale również nam samym. Dzieje się to pośrednio, ponieważ świętość kapłana ma wielkie znaczenie w dziele uświęcenia wiernych, którym służy, a także bezpośrednio, ponieważ co miesiąc każdy kapłan Wspólnoty odprawia jedną Mszę św. za wszystkich członków. Oznacza to, że za każdego członka WMzK co miesiąc odprawiane są 43 Msze św.

Pierwszy numer biuletynu „Za Kapłanów”

Przed dwoma laty informowaliśmy o rozpoczęciu działalności w Polsce Wspólnoty Modlitwy za Kapłanów – od tego czasu przystąpiło do niej ponad stu świeckich oraz pięciu kapłanów posługujących w Polsce. Zapowiedziany wtedy biuletyn wspólnoty zostanie wydany dopiero teraz, 25 marca br., w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, tj. w rocznicę święceń kapłańskich naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nasz biuletyn będzie nosił tytuł „Za Kapłanów”. Mamy nadzieję, że treści w nim zawarte skutecznie zmobilizują wielu wiernych do modlitwy o uświęcenie kapłanów, od których zależy przyszłość Kościoła i nasze zbawienie.

Przewidujemy także druk obrazków ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus wraz z tekstem jej modlitwy za kapłanów. Łączny koszt druku (biuletynu i obrazków) wyniesie ok. 3000 zł. Prosimy o finansowe wsparcie tego dzieła, gdyż biuletyn będzie dostępny za darmo. Darowizny można przekazać na konto bankowe nr 93 1140 1977 0000 3015 3900 1005, Fundacja im. o. Damiana de Veuster, ul. Garncarska 32, Warszawa 04-886.