Biuletyn „Za Kapłanów” nr 3 (2021)

Numer 3 (2021) Biuletynu WMzK

Ukazał się nowy numer Biuletynu Za Kapłanów. Tematem przewodnim jest powołanie duchowne, jego waga, istota, cechy rozpoznawcze. Biuletyn jest dostępny nieodpłatnie w kościołach i kaplicach Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Można go również bezpłatnie zamówić (nawet w większych ilościach) pisząc do nas.

Poprzedni, tj. drugi, numer Biuletynu jest dostępny w wersji PDF. Zachęcamy do lektury szczególnie te osoby, które dopiero niedawno wstąpiły do Wspólnoty i nie miały okazji zapoznać się z treściami poprzednich numerów. Nakład pierwszego już się wyczerpał; drugi posiadamy w dużej ilości w formie papierowej i nadal można go zamawiać drogą pocztową.

Niech dobry Bóg wynagrodzi hojność tych wszystkich, którzy przez swoje darowizny umożliwi bezpłatny kolportaż naszych publikacji! Bóg zapłać! Czytaj więcej

Dialog „O kapłaństwie” św. Jana Złotoustego

Św. Jan Chryzostom ukazuje nam w swoim dziele wielką godność stanu kapłańskiego. Literacka forma dialogu skutecznie przyciąga uwagę czytelnika nawet w XXI wieku. Każdy katolik powinien zapoznać się z dialogiem “O kapłaństwie”, aby zrozumieć, kim jest kapłan i jak go pojmowali starożytni Ojcowie Kościoła. Wspaniała recenzja tego dzieła autorstwa p. Pawła Bany ukazała się w 189 (2/2017) numerze Zawsze Wierni.