O nas

Wspólnota Modlitwy za Kapłanów

„Módlmy się za kapłanów!” (św. Teresa z Lisieux)

„Lecz Kościół bez przestanku modlił się za niego [Piotra] do Boga” (Dz 12, 5)

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proścież tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje” (Mt 9, 37–38)

W 2011 r. z inicjatywy małej grupy wiernych świeckich w jednej z kaplic Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w Austrii została powołana do życia wspólnota modlitewna, której ideą przewodnią jest zmobilizowanie jak największej liczby wiernych do modlitwy o uświęcenie kapłanów. Jeszcze w tym samym roku jej działalność rozciągnęła się na cały niemieckojęzyczny obszar Europy. Członkami wspólnoty są świeccy oraz kapłani, bowiem przyjęto zasadę wzajemnej pomocy – świeccy wierni modlą się za kapłanów, a ci odwzajemniają się modlitwą za wszystkich członków wspólnoty.

Świeccy członkowie wspólnoty zobowiązują się – nie pod grzechem – do codziennego odmawiania Modlitwy św. Teresy od Dzieciątka Jezus za kapłanów wraz z wezwaniem „Święci Młodziankowie, módlcie się za nimi!”, które ofiarują za kapłanów należących do wspólnoty.

Kapłani będący członkami wspólnoty, zobowiązują się do odprawiania raz w miesiącu jednej Mszy św. w następujących intencjach:
1º za żywych i zmarłych kapłanów wspólnoty;
2º za żywych i zmarłych członków świeckich wspólnoty;
3º o powołania kapłańskie i zakonne.

Wspólnota rozpoczęła w 2016 r. oficjalnie swoją działalność w Polsce. Raz do roku jest wydawany biuletyn służący przypomnieniu i zachęceniu do modlitwy za kapłanów.

O nas aktualnie

(stan: 28.02.2022)

Liczba świeckich członków wspólnoty: ponad 2050 z 17 krajów, w tym 994 z Polski (wśród nich trzech braci i trzy siostry zakonne).

Liczba kapłanów należących do wspólnoty: 88 z 12 krajów, w tym 26 kapłanów pochodzących z Polski lub posługujących w Polsce i na Litwie:

 1. ks. Mirosław Barański
 2. ks. Kamil Belling
 3. ks. Piotr Dzierżak
 4. ks. Anzelm Ettelt FSSPX
 5. ks. Krzysztof Gołębiewski FSSPX
 6. ks. Gytis Karčiauskas FSSPX
 7. o. Cyprian Kolendo
 8. ks. Sebastian Koliński FSSPX
 9. ks. Hubert Kuszpa FSSPX
 10. ks. Marcin Leszczynowicz
 11. ks. Konstantyn Najmowicz FSSPX
 12. ks. Edmund Naujokaitis FSSPX
 13. o. Piotr Nowicki
 14. ks. Wiktor Pasicznik FSSPX
 15. ks. Witold Pobiedziński FSSPX
 16. ks. Arkadiusz Prokop
 17. ks. Karol Stehlin FSSPX
 18. ks. Piotr Świerczek
 19. ks. Bartosz Tokarski FSSPX
 20. ks. Jakub Wawrzyn FSSPX
 21. ks. Edward Wesołek FSSPX
 22. ks. Dawid Wierzycki FSSPX
 23. ks. Cezary Winiarek
 24. ks. Piotr Winiarek
 25. ks. N.N.
 26. ks. N.N.

Dwóch kapłanów naszej wspólnoty stanęło już przed sądem Bożym – R.I.P.