O nas

Wspólnota Modlitwy za Kapłanów

„Módlmy się za kapłanów!” (św. Teresa z Lisieux)

„Lecz Kościół bez przestanku modlił się za niego [Piotra] do Boga” (Dz 12, 5)

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proścież tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje” (Mt 9, 37–38)

W 2011 r. z inicjatywy małej grupy wiernych świeckich w jednej z kaplic Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w Austrii została powołana do życia wspólnota modlitewna, której ideą przewodnią jest zmobilizowanie jak największej liczby wiernych do modlitwy o uświęcenie kapłanów. Jeszcze w tym samym roku jej działalność rozciągnęła się na cały niemieckojęzyczny obszar Europy. Członkami wspólnoty są świeccy oraz kapłani, bowiem przyjęto zasadę wzajemnej pomocy – świeccy wierni modlą się za kapłanów, a ci odwzajemniają się modlitwą za wszystkich członków wspólnoty.

Świeccy członkowie wspólnoty zobowiązują się – nie pod grzechem – do codziennego odmawiania Modlitwy św. Teresy od Dzieciątka Jezus za kapłanów wraz z wezwaniem „Święci Młodziankowie, módlcie się za nimi!”, które ofiarują za kapłanów należących do wspólnoty.

Kapłani będący członkami wspólnoty, zobowiązują się do odprawiania raz w miesiącu jednej Mszy św. w następujących intencjach:
1º za żywych i zmarłych kapłanów wspólnoty;
2º za żywych i zmarłych członków świeckich wspólnoty;
3º o powołania kapłańskie i zakonne.

Wspólnota rozpoczęła w 2016 r. oficjalnie swoją działalność w Polsce. Raz do roku jest wydawany biuletyn służący przypomnieniu i zachęceniu do modlitwy za kapłanów.

O nas aktualnie

(stan: 06.04.2023)

Liczba świeckich członków wspólnoty: ponad 2250 z 17 krajów, w tym 1195 z Polski (wśród nich czterech braci i trzy siostry zakonne).

Liczba kapłanów należących do wspólnoty: 90 z 12 krajów, w tym 28 kapłanów pochodzących z Polski lub posługujących w Polsce i na Litwie:

 1. ks. Mirosław Barański
 2. ks. Kamil Brogowicz
 3. ks. Adam Cieśla
 4. ks. Piotr Dzierżak FSSPX
 5. ks. Anzelm Ettelt FSSPX
 6. ks. Krzysztof Gołębiewski FSSPX
 7. ks. Gytis Karčiauskas FSSPX
 8. o. Cyprian Kolendo
 9. ks. Sebastian Koliński FSSPX
 10. ks. Hubert Kuszpa FSSPX
 11. ks. Marcin Leszczynowicz
 12. ks. Antoni Myśliński FSSPX
 13. ks. Konstantyn Najmowicz FSSPX
 14. ks. Edmund Naujokaitis FSSPX
 15. o. Piotr Nowicki
 16. ks. Wiktor Pasicznik FSSPX
 17. ks. Witold Pobiedziński FSSPX
 18. ks. Karol Stehlin FSSPX
 19. ks. Piotr Świerczek FSSPX
 20. ks. Bartosz Tokarski FSSPX
 21. ks. Jakub Wawrzyn FSSPX
 22. ks. Edward Wesołek FSSPX
 23. ks. Cezary Winiarek
 24. ks. Piotr Winiarek
 25. ks. N.N.
 26. ks. N.N.
 27. ks. N.N.
 28. ks. N.N.

Dwóch kapłanów naszej wspólnoty stanęło już przed sądem Bożym – R.I.P.