Zapisy

Do wspólnoty można się zapisać wypełniając poniższy formularz lub kartę zgłoszeniową; należy ją wydrukować i wypełnić, a następnie zeskanować i przesłać e-mailem albo w kopercie pocztą tradycyjną na adres:

Wspólnota Modlitwy za Kapłanów
ul. Garncarska 32
04–886 Warszawa

Pismo wspólnoty będzie dostępne w kościołach i kaplicach Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X w Polsce oraz do pobrania w Internecie jako plik PDF. Osoby, które nie mogą skorzystać z tych form dystrybucji, prosimy o podanie adresu do wysyłki przy zgłoszeniu członkostwa.

Każdy kapłan przy wstąpieniu do wspólnoty jest zobowiązany do zapisania wraz ze sobą co najmniej jednej osoby świeckiej.

Wniosek o przyjęcie do Wspólnoty Modlitwy za Kapłanów

Ja,

proszę o przyjęcie mnie do Wspólnoty Modlitwy za Kapłanów.

Jestem osobą świeckąosobą zakonnąkapłanem.

Osoba świecka, która zapisze się razem ze mną* do wspólnoty to:

* osoba ta musi jednak dokonać zgłoszenia osobno


(prosimy zaznaczać tylko wtedy, gdy nie są Państwo w stanie odbierać biuletynu w jednej z kaplic Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X w Polsce)
nietak

O naszej polityce prywatności można przeczytać tutaj.