Zapisy

Do wspólnoty można się zapisać wypełniając poniższy formularz lub kartę zgłoszeniową; należy ją wydrukować i wypełnić, a następnie zeskanować i przesłać e-mailem albo w kopercie pocztą tradycyjną na adres:

Wspólnota Modlitwy za Kapłanów
ul. Garncarska 32
04–886 Warszawa

Pismo wspólnoty będzie dostępne w kościołach i kaplicach Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X w Polsce oraz do pobrania w Internecie jako plik PDF. Osoby, które nie mogą skorzystać z tych form dystrybucji, prosimy o podanie adresu do wysyłki przy zgłoszeniu członkostwa.

Każdy kapłan przy wstąpieniu do wspólnoty jest zobowiązany do zapisania wraz ze sobą co najmniej jednej osoby świeckiej.

Wniosek o przyjęcie do Wspólnoty Modlitwy za Kapłanów

  Ja,

  ,

  proszę o przyjęcie mnie do Wspólnoty Modlitwy za Kapłanów.

  Jestem osobą poniżej 16-go roku życiaosobą świeckąosobą zakonnąklerykiemkapłanem.

  Osoba świecka, która zapisze się razem ze mną* do wspólnoty to:

  * osoba ta musi jednak dokonać zgłoszenia osobno

  ZGODA RODZICA (lub opiekuna prawnego)
  Ja,  wyrażam zgodę na zapisanie mojego dziecka do Wspólnoty Modlitwy za Kapłanów oraz na zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych w celu zapisania i pozostawania członkiem Wspólnoty Modlitwy za Kapłanów oraz wysyłania informacji drogą e-mailową i pocztową.


  (prosimy zaznaczać tylko wtedy, gdy nie są Państwo w stanie odbierać biuletynu w jednej z kaplic Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X w Polsce)
  nietak


  O naszej polityce prywatności można przeczytać tutaj.